Functioneert een medewerker niet meer zoals tevoren? Denk je dat er meer aan de hand is dan alleen werkstress?

Herken je dit?
  • Zit de medewerker niet lekker in zijn/haar vel?
  • Is de medewerker vaak niet happy?
  • Is de glans er af en de pit eruit?
  • Is hij of zij minder tevreden of onrustiger?
  • Heb je het idee dat er meer aan de hand is dan alleen werkstress?
Dan is coaching zinvol. 

Coaching helpt de medewerker:

  • zicht te krijgen op de zaken die niet lekker lopen
  • minder streng te zijn voor zichzelf
  • (meer) voldoening uit het leven te halen
  • het zelfvertrouwen te vergroten
  • te leren hoe hij/zij het hart kan volgen

“Frederike hield mij een spiegel voor en gaf me dat extra duwtje om actief bezig te zijn om uit te zoeken wat de juiste richting voor mij is qua werk. Haar openheid en flexibiliteit heb ik erg gewaardeerd, ze kon voor elke vraag een laatje opentrekken!” Klaartje.

Werkwijze coaching

1) de intake
We beginnen een coachingstraject met een intakevragenlijst die we bespreken in een (Skype)sessie. Aan de hand van dit gesprek stellen we doelen op die ik verwerk ik een voorstel op maat.

2) het traject
Als de werkgever akkoord gaat met het traject werken we gemiddeld gedurende 3 maanden aan de doelen. Medewerker en coach hebben tweewekelijks sessies face-to-face of via Skype of een combinatie daarvan (rond de 6 of 7 sessies in totaal). Tussendoor maakt hij of zij opdrachten en kunnen vragen aan de coach gemaild worden.

3) de evaluatie
We evalueren het traject, de doelstellingen en bespreken hoe medewerker zelf verder kan na de coaching. Indien gewenst kan dit gesprek op het werk plaatsvinden in de vorm van een driegesprek.

Coaching is zinvol als iemand nieuwsgierig is naar zichzelf en er klaar voor is nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en bereid is actie te ondernemen. Het vraagt van de persoon dat zij wil nadenken over het eigen gedrag, dat zij zich wil inzetten om doelen te realiseren en dat er zin in heeft meer uit zichzelf, de functie en het leven te halen.

Aanmelden

Jij of de medewerker kan contact met mij opnemen dan bespreken we de mogelijkheden.

frederike@frederikemewe.nl

06-24 64 54 51