Geloven in mezelf

Yori Eichhorn, Ontdek en creëer jouw levensflow

Het programma heeft me veel gebracht. Het heeft ervoor gezorgd dat ik wil doen wat goed voelt en dat ik me niet in de weg moet laten zitten door meningen van anderen of onzekerheden en angsten bij mezelf. Ik vond het fijn dat je steeds zo snel reageerde op vragen of onduidelijkheden. Daarnaast is de ‘mildheid’ van jou een kracht!

Daarnaast is de ‘mildheid’ van jou een kracht! Daardoor maak je verbinding met mensen en delen ze hun gevoelens of emoties. Ik heb de stap durven zetten om een coachopleiding te gaan volgen. Hoewel de twijfel en onzekerheid soms nog toeslaan, blijf ik geloven in mezelf en volg ik mijn hart en intuïtie. Ik heb het volste vertrouwen in een mooie toekomst!

Plan interesse gesprek